Σχετικά με μας

Η εταιρία ΔΡΑΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ ΙΚΕ ( ACTION ) ιδρύθηκε το 2017 με έδρα την Κέρκυρα στην περιοχή Δανίλια , τοποθεσία Κακότραφος –Σκοτεινή .

Αποτελεί εγκεκριμένη Εταιρία Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην περιοχή της Κερκύρας, πιστοποιημένη με ISO14001:2015 & ISO 9001:2015 και προσωπικό καταρτισμένο στον κλάδο των κατασκευών και της διαχείρισης τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων.

Συνεργαζόμαστε με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε, βάση των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β), για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων και είμαστε υπεύθυνοι για την ασφαλή εναπόθεση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας.

Σκοπός της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι η μείωση των ρυπογόνων αποβλήτων που καταλήγουν στο έδαφος καθώς και η μείωση της ανάγκης για πρωτογενή αδρανή ορυκτά υλικά μέσω της επιθυμητής αντικατάστασης τους από ανακυκλώσιμα εξίσου ποιοτικά αδρανή, στα πλαίσια μιας πράσινης κυκλικής οικονομίας.

Με τον τρόπο αυτόν, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος προμήθειας νέων πρώτων υλών για την αντικατάσταση των υλικών που απορρίπτονται.