Ενοικιάσεις κά

Ενοικιάσεις κάδων συλλογής αχρήστων οικοδομικών υλικών (Μπάζα)

Η εταιρεία μας διαθέτει κάδους αποκομιδής αχρήστων οικοδομικών υλικών (μπάζα ) καθώς και χοάνες για συλλογή τους από πολυώροφα κτίρια, και μεταφορά τους στην μονάδα μας, όπου λειτουργεί χώρος ανακύκλωσης αδρανών υλικών ΑΕΚΚ.

Οι συλλογείς μπαζών (χοάνες) δημιουργούν ασφαλέστερες συνθήκες για την μεταφορά των μπαζών μέχρι τον κάδο, και αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε είδους οικοδομική εργασία σε όροφο.

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε για τις ανάγκες σας, και θα έρθουμε άμεσα στο χώρο σας για να πραγματοποιήσουμε την τοποθέτηση των κάδων.

Κάνετε όποια εργασία, ανακαίνισης ή οικοδομής θέλετε, χωρίς να σκέπτεστε την εναπόθεση και την διάθεση του όγκου των μπάζων.

Η χωρητικότητα των κάδων είναι 8 & 9 κυβικών .

Αδειοδοτημένη Εταιρία Αρ. αδείας 117631/19 ΑΔΑ:ΩΞΩΩΟΡΙΦ-ΕΡΦ